x

   Visos akcijos

PINIGINĖ TAVO TELEFONE!

Akcijos „Atsiskaityk su „MoQ“ „Elektromarkt“ parduotuvėse ir atgauk 3 Eur“ taisyklės (toliau – Taisyklės)

 1. Apie akciją „Atsiskaityk su „MoQ“ „Elektromarkt“ parduotuvėse ir atgauk 3 Eur“

1.1. „Atsiskaityk su „MoQ“ „Elektromarkt“ parduotuvėse ir atgauk 3 Eur“ (toliau – Akcija) trukmė – 2019 02 11 – 2019 03 31 (imtinai).

1.2. Akcijos laikotarpiu programėlės „MoQ“ naudotojas, kuris „Elektromarkt“ fizinėse parduotuvėse atsiskaitys už prekes sumokėdamas ne mažesnę kaip 165 (šimto šešiasdešimt penkių) Eur sumą, į savo „MoQ“ sąskaitą gaus 3 Eur (trijų) sumą (toliau - Suma) už kiekvieną 165 (šimto šešiasdešimt penkių) Eur ar didesnės vertės atsiskaitymą. Maksimalus per Akcijos laikotarpį atliekamų grąžinimų skaičius vienam „MoQ“ naudotojui yra 10 kartų. Grąžinimas įvyks ne vėliau nei per dvi darbo dienas po įvykdyto atsiskaitymo.

1.3. Akcijos organizatorė ir Sumą išmokanti įmonė (toliau Organizatorė) – UAB „Mobilieji mokėjimai“ (įmonės kodas 304431143, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius).

1.4. Gyventojų pajamų mokestį (GPM), jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už programėlės „MoQ“ naudotoją sumoka ir deklaruoja UAB „Mobilieji mokėjimai“. Akcijoje dalyvaujančiam programėlės „MoQ“ naudotojui pageidaujant, UAB „Mobilieji mokėjimai“ išduoda dokumentą, kuriame nurodoma deklaruoto ir sumokėto GPM, jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, suma.

1.5. Suma „MoQ“ naudotojui pervedama tik į jo vardu atidarytą „MoQ“ sąskaitą ir jokiais kitais būdais pervedama nebus. Tais atvejais, kai Sumos pervedimo metu asmuo bus nutraukęs elektroninių pinigų sąskaitos dėl „MoQ“ sutartį, Suma asmeniui nebus pervedama.

1.6. Organizatorė pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos Taisyklių sąlygas apie tai informavusi interneto svetainėje www.moq.lt.

 2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorė.

2.2. Organizatorė, siekdama organizuoti Akciją ir, kai taikoma pagal LR įstatymus, dėl dalyvavimo Akcijoje taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už Akcijos dalyvį, tvarkys šiuos Akcijos dalyvių duomenis:

2.2.1. Akcijos dalyvių: operacijos, atliktos apmokant už „Elektromarkt“ fizinėse parduotuvėse parduodamas prekes, numeris;

2.2.3. Akcijos dalyvių: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, Organizatorės atidarytos sąskaitos numeris bei kita informacija, susijusi su Sumos išmokėjimu (tokia kaip Sumos dydis ir pan.) bei, kai taikoma, pagal LR įstatymus, dėl Sumai taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už Akcijos dalyvį reikiami duomenys (GPM deklaracijos duomenys).

2.3. Akcijos dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi teisėto Organizatoriaus intereso pagrindu – administruoti ir organizuoti Akciją (operacijos, atliktos apmokant už „Elektromarkt“ fizinėse parduotuvėse parduodamas prekes numeris), Akcijos dalyvių duomenys tvarkomi teisinės pareigos (kai taikoma, mokesčių pagal Taisyklių 1.4. p. deklaravimo ir apmokėjimo atžvilgiu) pagrindais.

2.4. Akcijos dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

2.5. Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu, Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir/arba Organizatorės teisėto intereso pagrindu. Jums nesutinkant Organizatorės teisėto intereso pagrindu ir/arba Jūsų sutikimo pagrindu vykdomam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, šiose Taisyklėse nurodytu tikslu Jūs negalėsite dalyvauti Akcijoje. Teisę nesutikti galite įgyvendinti iš savo „MoQ“ paskyroje užregistruoto el. pašto adreso į el. pašto adresą info@moq.lt išsiųsdami el. laišką su tekstu „Nedalyvauj MoQ ir Pigu.lt  akcijoje“.

2.6. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą naudojantis „MoQ“ programėle skaitykite čia, o apie „MoQ“ svetainės lankytojų duomenų tvarkymą naudojantis „MoQ“ svetaine, skaitykite čia.

 3. Bendrosios nuostatos

3.1. Akcijos Taisyklės bei visa su ja susijusi aktuali informacija, skelbiama interneto puslapyje www.moq.lt.

žiūrėti visas prekes  

žiūrėti visas prekes